Dyskusyjny Klub Książki

PartnerzyBIPOdwiedziny

Dzisiaj 2

Wczoraj 2

Ten tydzień 6

Ten miesiąc 163

Wszystkie 903175

Wielkość czcionki

I. Dzieje

Rafał Brzeziński, 25 lat bielawskiego samorządu 1990-2015
Anna Grużlewska, Ogólnożydowski Związek Robotniczy „Bund”
na terenie powiatu dzierżoniowskiego 
Rafał Brzeziński, Wieża Wolfganga i jej budowniczy. 90 lat bielawskiej wieży widokowej

II. Kalendarium Bielawy

Adrianna Pasiniewicz, Kalendarium Bielawy 2015 

III. Biblioteka

Anna Brzezińska, Kalendarium Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie 2015 
Izabela Fiedler, Dyskusyjny Klub Książki w Bielawie 2015 – godzinami o książkach

IV. Warto wiedzieć

Adrianna Pasiniewicz, Bielawa w liczbach 2015 
Dariusz Gortych, 70 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie
Robert Jagła, Bielawskie powodzie ryte w kamieniach pamięci 
Władysław Szewczyk, Z historii Społem – Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Bielawie 
Zdzisław Golmont, Dzieci Tkaczy. Emigracyjne spotkania bielawian
Katarzyna Wierzbicka, Z historii Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie
– rok 2015 

V. Portrety

Rafał Brzeziński, Wywiad z Romanem Pajdą i Mieczysławem Surmą
– członkami odznaczonej Medalem Honorowym
„Zasłużony dla Miasta Bielawa” Orkiestry Dętej SART 
Leszek Stróżyk, Od Sokolnik do Bielawy. Strażacka historia rodziny Dudków w Bielawie 
Rafał Brzeziński, Wywiad z Ignacym Zachowskim.
Krawiec to jest pół księcia, bo przecież królom też szył 

VI. Edukacja

Jadwiga Łakomska, Katarzyna Walczyk, Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości 2015

Wiesław Stanisław Seremak, Wypracowanie szkolne na zadany temat
Leszek Musiał, TW „Zgrajka” – à propos moja klasa, moja szkoła

VII. Kultura

Jan Gładysz, Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki – Kalendarium 2015
Ewa Glura, Z działalności Towarzystwa Przyjaciół Bielawy 2015 
Bronisław Wilk, Z życia kombatantów 2015 
Pelagia Kabaj, Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku 2015 
Wanda Stępień-Kowalczyk, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 2015
Anna Brzezińska, Bielawska Placówka Muzealna 2015 

VIII. Sport, turystyka i rekreacja

Czesław Szewczyk, Ośrodek Sportu i Rekreacji. Kalendarium 2015 
Leszek Musiał, Z pokładowego dziennika BKŻ „Wielka Sowa”. Komandorzy bielawskiej floty:
Kazimierz Walaszczyk, Włodzimierz Spergel, Jerzy Poręba,
Andrzej Bohdanowicz, Ryszard Dźwiniel, Andrzej Świerszczewicz
Marek Wakuluk, Haneman Hunters 2015 – historia prawdziwa z Bielawy
Beata Jagieła-Pastuszka, III Gala Bielawskiego Sportu

IX. Samorządność

Adrianna Pasiniewicz, Z prac Rady Miejskiej Bielawy VII kadencji – 2015 r.
Rafał Brzeziński, Wywiad z Emilianem Kupcem, samorządowcem od 1990 r. 
Rafał Brzeziński, Wywiad z Józefem Kuśmierkiem, samorządowcem od 1990 r. 
Rafał Brzeziński, Wywiad ze Zbigniewem Henke, samorządowcem od 1990 r.
Rafał Brzeziński, Wywiad ze Zbigniewem Rakiem, samorządowcem od 1994 r. 
Rafał Brzeziński, Wywiad z Jerzym Julianem Sobskim, samorządowcem od 1990 r. 
Rafał Brzeziński, Wywiad z Leszkiem Stróżykiem, samorządowcem od 1994 r.
Rafał Brzeziński, Wywiad z Ryszardem Dźwinielem, samorządowcem od 1998 r. 
Rafał Brzeziński, Wywiad ze Zbigniewem Draganem, samorządowcem od 25 lat,
czyli od I kadencji samorządu Bielawy w 1990 r.
Rafał Brzeziński, Tytuły Honorowe nadawane w okresie 25 lat
samorządu Bielawy 1990-2015

X. Zachować w pamięci

Rafał Brzeziński, Z ostatniego wywiadu. Wspomnienie o Kazimierzu Aftanasie
Leszek Musiał, W życiowej roli. Wspomnienie o Ryszardzie Antoniaku
Rafał Brzezińsk,i, Piłkarz powinien zrozumieć, że... marynarze nigdy nie kłamią.
Wspomnienie o Maurycym Bieleckim
Rafał Brzeziński, Pamięci samorządowców Bielawy.
W rocznicę 25 lat samorządu Bielawy 1990-2015
Maria Krupska, Nasza Tereska. Wspomnienie o Teresie Wejder

XI. Bielaviana

IV Konkurs Literacki redakcji Bibliotheca Bielaviana 2015
Urszula Ubych, Sudecka poezja i proza XIII
Maria Grabowska, Kalejdoskop barw
Urszula Ubych, Sudecka poezja i proza XIV
Roman Styrcz, Opowiadania myśliwskie
Urszula Ubych, Sudecka poezja i proza XVI
IV Konkurs Literacki Na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy

Aneks

Wykaz skrótów